De taxi in Nederland

Vanaf 1905 reed er voor het eerst een soortgelijke taxi door Nederland, tegenwoordig is een taxi onvergetelijk in de maatschappij. In Groot-Brittannië staat de taxi zelfs symbool voor de Britse steden, terwijl ze hier in Nederland bekend staan om hun diensten. Maar aan een vervoersmiddel bestuurd door een chauffeur lijkt niet zoveel speciaal aan te zitten, hoe kan het dan toch dat een taxi onvergetelijk deel is onze mobiliteit?

Opkomst van de taxi

Zoals eerder werd vermeld, reed de eerste taxi in 1905 door de Nederlandse straten, maar vanaf de 21e eeuw kwam er pas een groot aanbod aan taxi's. De Nederlandse taximarkt werd in het jaar 2000 "geliberaliseerd". Door middel van de Wet Personenvervoer 2000 steeg het aantal taxi's fors, waardoor het aanbod taxi's in een aantal jaren was verdubbeld. Kleine zelfstandigen konden eenvoudig hun intrede doen in de taximarkt, waardoor de taximarkt erg aantrekkelijk werd voor nieuwkomers. Er kwamen tegelijk ook steeds meer nieuwe modellen op de markt, maar het aanmerkelijke is dat alle modellen wel veelal luxueuze auto's betrof zoals we ze nu kennen. Met in totaal 45.000 werknemers in 2006 was de taxibranche één van de grootste markten in Nederland geworden. 

Gevolgen van de taxi liberalisatie

Hoewel het aanbod van taxi's fors was gestegen in de maatschappij, kwamen er niet bepaald positieve gevolgen voor de consument. De ritprijzen werden duurder en door de "wildwest-taferelen" kozen vele mensen niet voor de taxi. Ook moesten taxichauffeurs plots een vergunning hebben om klanten te vervoeren, terwijl de vrijemarkteconomie het tegenovergestelde had waargemaakt. Het aanbod van de taxi steeg, maar de vraag ernaar op de markt daalde hard. Er ontstond veel onrust bij de taxichauffeurs tot 2009 toe. Na vele discussies in de Tweede Kamer kwamen ze uiteindelijk tot de beslissing dat deze liberalisering van de taximarkt negatief werkte en stelde ze nieuwe regels in de taximarkt.

Grote steden kregen na deze instelling veel nieuwe taxichauffeurs erbij. Niet alleen het aanbod, maar ook de vraag ernaar begon te stijgen, waardoor de taximarkt weer opnieuw opbloeide. Veel taxichauffeurs konden hun eigen gang met goedkeuren van de overheid, waardoor de zelfstandigheid erg toenam. Het verschil in tarieven en de regionale taxibedrijven is inmiddels zo groot dat geen enkele taxi van tegenwoordig nog lijkt op die van vroeger. Sedertdien stelt de overheid elk jaar weer nieuwe aangepaste regels in om het voor taxichauffeurs aantrekkelijk te maken, en eigenlijk zijn deze regels tot op de dag van vandaag een klein groot succes.

Tip: Taxi van Alebeek voor Den Bosch e.o.


Delen