Personenvervoer: taxi bestellen

Indien je in Nederland vervoer nodig hebt, kun je daarvoor een taxi bestellen. Je hoeft in Nederland niet bang te zijn dat de chauffeur die in de taxi rijdt niet bekwaam is. Wanneer je voor een taxi belt, moet je aangeven of het vervoer voor jou alleen is of voor meerdere personen. Je moet ook de plaats en de tijd opgeven waar je opgehaald moet worden. De taxichauffeur zal er dan voor zorgen dat hij/zij op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is. Voor wat de prijs betreft kun je de kosten betalen voor een afgesproken bedrag of per afstandseenheid. De taxi's worden in Nederland met een vaste regelmaat gecontroleerd zodat je er zeker van bent dat je in een goed voertuig vervoerd wordt.


De chauffeur

Je wordt in Nederland niet door een onbekwame taxichauffeur vervoerd. Na januari 2006 is iedereen, die een taxichauffeur wilt worden, verplicht een diploma te halen. Hierbij wordt je beoordeeld op je voertuigtechniek en sociale vaardigheid. Vooral dit laatste is van groot belang. Ook wordt er van je verlangd dat je enige kennis van talen hebt. Jaren geleden was het ook nog zo dat je als taxichauffeur stratenkennis moest hebben. Nu is dat niet meer van belang met de moderne navigatieapparatuur. Wanneer je het diploma gehaald hebt, kun je met je bewijs van goed gedrag bij het IVW een taxichauffeurspas aanvragen. Wanneer je de pas hebt, mag je als taxichauffeur je werk doen. Zonder pas rijden als taxichauffeur is in Nederland strafbaar.


De indeling

In Nederland kunnen we het taxivervoer indelen. Er is taxivervoer voor ouderen, zieken, scholieren, gehandicapten, zakenmensen en voor het gewone publiek. Ongeveer 80% van het taxivervoer is voor de ouderen, zieken en scholieren.


Het reguliere taxivervoer

Indien we een taxi bestellen, maken we gebruik van een gewone taxi. Dit noemen we de straattaxi. Indien we een taxi nodig hebben en we lopen in de stad dan kunnen we voor een taxi bestellen. We kunnen ook, wanneer we een taxi zien deze aanhouden door het opsteken van de hand. Bij een dergelijke taxi moeten we gewoon per rit afrekenen. Om de kosten te berekenen voor het vervoer zal de taxichauffeur de taxameter inschakelen. Deze meter houdt precies de kosten bij die je zal moeten betalen voor de rit. Zo'n taxameter wordt jaarlijks gekeurd en geijkt. Je betaalt voor een rit door middel van een starttarief, kilometertarief en tijdstarief. Er is bij het taxivervoer wel een prijs afgesproken. Dat is de maximumprijs die gerekend mag worden. Je kunt natuurlijk wel goedkoper gaan rijden.


Het contract taxivervoer

Naast het reguliere taxivervoer hebben we ook het contract taxivervoer. In Nederland hebben we het AWBZ-vervoer, Treintaxi, leerlingen vervoer, deeltaxi en de Valis. Door het verkrijgen van een pasje, die je bij de gemeente of andere instantie moet aanvragen, kun je tegen een goedkoop tarief reizen.

Voor het bestellen van een taxi in West-Friesland, neem je contact op met Taxicentrale West-Friesland.


Delen